-15 -14 -13 -12 -11 -10 B ج جج جوان شورا شی فر صا w شو ص ر فیا کیانی 4 bpk8 0 اسلاید 97 - 0 اسلاید 97 - 2 2816

پرواز تفریحی

یک راید پرواز تفریحی با هواپیمای ۲ نفره همراه با خلبان
 هر راید پرواز تفریحی ۱۵ دقیقه
 امکان کنترل هواپیما در طول پرواز در صلاحدید خلبان
 خاطره ای که هرگز فراموش نمی کنید
 تجربه رویایی پرواز در آسمان با بهترین خلبانان
 تجربه خلبانی در کابین خلبان
 پرواز هواپیماها در فرودگاه بلند پرواز خاور
 تحت پوشش بیمه
 قابل استفاده برای بانوان و آقایان بالای ۱۰ سال
 حداکثر وزن مجاز برای پرواز ۱۲۰ کیلو گرم می باشد