-15 -14 -13 -12 -11 -10 B ج جج جوان شورا شی فر صا w شو ص ر فیا کیانی 4 bpk8 0 اسلاید 97 - 0 اسلاید 97 - 2 2816

جشن سولوی خلبان فیاض بخش

جشن سولوی خلبان صادق فیاض بخش در فرودگاه بلند پرواز خاور برگزار گردید

 

خلبانان پس از طی ساعات تئوری و ساعت اولیه آموزش خلبانی همراه با استاد به مرحله ای از آموزش  می رسند که ی بایست توانایی برخواست، هدایت و فرود هواپیما را همراه با مانورهای اولیه را داشته باشند.اولین پرواز بدون همراهی استاد (سولو) همیشه خاطرانگیزترین و فراموش نشدنی ترین پرواز هر خلبانی است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر اینجا را کلیلک نمایید.